Încasări de numerar

încasări de numerar

Scurte consideraţii în legătură cu intervenţia voluntară în materia achiziţiilor publice Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

încasări de numerar

Prin excepţie, se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: încasări de la persoanele prevăzute anterior, în limita unui plafon zilnic de 5. Astfel, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.

încasări de numerar

Se pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5. La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic. Operaţiunile de încasări în numerar de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau încasări de numerar unor prestări de servicii se efectueazăîn limita unui plafon zilnic de Conform proiectului de lege, sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar cu o valoare mai mare de În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în încasări de numerar pentru tranzacţiile mai mari de Tot în cadrul acestei legi, se fac specificaţii cu privire la comisioanele interbancare.

încasări de numerar

Acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de platăşi procesare, marja acceptantului, precum şi a comisioanelor suplimentare aplicate în funcţie de încasări de numerar categoria respectivel or carduri de plată. În concluzie, pentru operaţiunile de încasări în numerar efectuate de firme, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creante, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, urmează să se efectueze în limita unui plafon zilnic de

Asevedeași