Dezvoltarea de opțiuni,

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură invită toți factorii interesați din sectorul forestier să participe la un dialog structurat în scopul fundamentării de opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere. Procesul presupune aplicarea unei metode consacrate de consultare a factorilor interesați, bazată pe constituirea de grupuri voluntare de lucru, care includ arii tematice distincte.

dezvoltarea de opțiuni

Pentru proiectarea și moderarea dialogului dezvoltarea de opțiuni, autoritatea centrală a solicitat și primit sprijin din partea a două facultăți de resort din România: Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Obiectivul general al acestui demers este elaborarea unui document care să includă dezvoltarea de opțiuni factorilor interesați din sector în ceea ce privește politica publică ce ar trebui să fie aplicată de autoritatea centrală pe viitor.

dezvoltarea de opțiuni

Autoritatea centrală își exprimă încrederea în mobilizarea factorilor interesați pentru participarea activă și constructivă la acest demers.

Unelte pagină.

dezvoltarea de opțiuni

Asevedeași