Formular de contract de opțiune

Declaratii de optiune | DGASPC Buzau |

opțiune pe degete

Model de pact de opţiune de cumpărare [1] 1. CNP ………….

Browser incompatibil

Subsemnatul O mă ofer, în mod irevocabil, să cumpăr imobilul proprietatea lui B situat în …. Oferta de cumpărare este valabilă până la data de Pe toată durata de valabilitate a ofertei, nu voi dispune de preţ, pe care l-am consemnat la dispoziţia lui B în contul nr.

Tot ce trebuie să știi despre prepoziția ZU - explicații - exemple - exerciții

B poate ridica preţul dacă în termenul de opţiune formular de contract de opțiune să-mi vândă imobilul. Eu, O precizez că toate cheltuielile ocazionate de autentificarea acceptării prezentei oferte de către Bca şi de îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară mă privesc în exclusivitate.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.

Subsemnatul B în calitate de proprietar al imobilului am luat cunoştinţă de ofertă şi mă voi pronunţa asupra ei până la termenul stabilit.

Actul de acceptare a ofertei va fi întocmitîn formă autentică şi mă oblig să-l comunic ofertantului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa La data când primesc confirmarea voi intra în posesia preţului consemnat de ofertant pe numele meu. La data întocmirii actului de acceptare a ofertei, voi prezenta toate înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate, extrasul de carte funciară pentru autentificare, care va face dovada că deţin şi exercit singur dreptul de proprietate, fără vreo limitare a vreunui atribut al său şi că imobilul nu este grevat de sarcini de nici o natură.

câștigurile prin acceptarea plăților prin Internet

Subsemnatul B mă oblig să nu înstrăinez imobilul până la data când voi opta, scop în care consimt la notarea acestei limitări a dreptului meu de dispoziţie în Cartea Funciară a imobilului, în temeiul art.

La dat întocmirii actului de acceptare a ofertei, îmi asum obligaţia să achit impozitul pe venitul realizat din transferul proprietăţii imobiliare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

opțiuni asupra dolarului euro

Tehnoredactat la Ofertant,                                                          Beneficiar.

Asevedeași